top of page

Dosarul preturilor de transfer

Ce repreprezinta dosarul preturilor de transfer?


Dosarul preturilor de transfer reprezinta modalitatea autoritatilor fiscale din Romania de a verifica daca preturile cu care tranzactioneaza companiile intre ele (companii controlate de aceeasi persoana/grup de persoane) sunt conforme prevederilor legale. Practic, autoritatile fiscale trebuie sa verifice daca preturile aplicate la tranzactiile dintre companii aflate sub control comun sunt stabilite in acelasi mod in care tranzactiile s-ar fi desfasurat intre parti independente.


Concret, pot exista situatii in care un grup de companii care desfasoara tranzactii cu persoane afiliate poate manipula preturile de tranzactionare, influentand astfel impozitul pe profit/venit platit de aceste companii.

Intocmirea dosarului preturilor de transfer


Cine are obligatia de a intocmi dosarul preturilor de transfer? Pe scurt, marii contribuabili* care desfasoara tranzactii intre parti afiliate si care depasesc anumite praguri stabilite de lege. Mai exact, in functie de atingerea unor praguri de semnificatie, contribuabilii pot avea obligatia de a intocmi dosarul preturilor de transfer anual sau la cererea organelor de control in cadrul unei inspectii fiscale.

*Marii contribuabili sunt companiile incadrate ca mari contribuabili de catre ANAF, care face aceasta clasificare in functie de anumite criterii ce se pot modifica periodic.

Obligatia de intocmire anuala a dosarului preturilor de transfer

 1. Contribuabilii/Platitorii din categoria marilor contribuabili care desfasoara tranzactii cu persoane afiliate cu o valoare totala anuala (calculata prin insumarea valorii tranzactiilor efectuate cu toate persoanele afiliate, exclusiv TVA) mai mare sau egala cu pragurile de semnificatie prevazute mai jos, au obligatia intocmirii anuale a dosarului preturilor de transfer.

Pragurile de semnificatie sunt:

 • 200.000 euro, in cazul dobanzilor incasate/platite pentru serviciile financiare, suma calculata la cursul de schimb comunicat de BNR valabil pentru ultima zi a anului fiscal;

 • 250.000 euro, in cazul tranzactiilor privind prestarile de servicii primite/prestate, suma calculata la cursul de schimb comunicat de BNR valabil pentru ultima zi a anului fiscal;

 • 350.000 euro, in cazul tranzactiilor privind achizitii/vanzari de bunuri corporale sau necorporale, suma calculata la cursul de schimb comunicat de BNR valabil pentru ultima zi a anului fiscal.

Termenul de intocmire a dosarului preturilor de transfer este termenul legal stabilit pentru depunerea declaratiilor anuale privind impozitul pe profit, pentru fiecare an fiscal.

Obligatia de intocmire a dosarului preturilor de transfer la solicitarea organelor fiscale

 1. Marii contribuabili care nu se incadreaza in criteriile de mai sus impreuna cu contribuabilii mici si mijlocii care desfasoara tranzactii cu persoane afiliate cu o valoare totala anuala (calculata prin insumarea valorii tranzactiilor efectuate cu toate persoanele afiliate, exclusiv TVA) mai mare sau egala cu oricare din pragurile de semnificatie prevazute mai jos, au obligatia intocmirii si prezentarii dosarului preturilor de transfer numai la solicitarea organului fiscal, in cadrul unei actiuni de inspectie fiscala.

Pragurile de semnificatie sunt:

 • 50.000 euro, in cazul dobanzilor incasate/platite pentru serviciile financiare, calculata la cursul de schimb comunicat de BNR valabil pentru ultima zi a anului fiscal;

 • 50.000 euro, in cazul tranzactiilor privind prestarile de servicii primite/prestate, calculata la cursul de schimb comunicat de BNR valabil pentru ultima zi a anului fiscal;

 • 100.000 euro, in cazul tranzactiilor privind achizitii/vanzari de bunuri corporale sau necorporale, calculata la cursul de schimb comunicat de BNR valabil pentru ultima zi a anului fiscal.

Termenul de prezentare a dosarului preturilor de transfer – organul de inspectie fiscala va stabili termenul prin formularul de solicitare. Acesta poate fi cuprins intre 30 si 60 de zile calendaristice, cu posibilitatea prelungirii o singura data, la solicitarea scrisa a contribuabililor/platitorilor, pe o perioada de cel mult 30 de zile calendaristice.

Baza legala: Ordinul nr. 442 din 22 ianuarie 2016 privind cuantumul tranzactiilor, termenele pentru intocmire, continutul si conditiile de solicitare a dosarului preturilor de transfer si procedura de ajustare/estimare a preturilor de transfer.

Ce se intampla daca nu am intocmit dosarul preturilor de transfer?

Contribuabilii care nu intocmesc dosarul preturilor de transfer pot primi o amenda de pana la:

 • 27.000 de lei pentru mari contribuabili;

 • 14.000 de lei in cazul in care compania este contribuabil mijlociu;

 • 3.500 de lei atunci cand compania este contribuabil mic.

Amenda se injumatateste in cazul in care este platita in primele 48 de ore de la notificare


Cum procedez astfel incat sa fiu pregatit in cazul dosarului pretului de transfer?

Dosarul preturilor de transfer trebuie tratat ca un instrument de control si preventie, foarte utila fiind pregatirea acestuia inainte de o inspectie fiscala. Astfel, aspectele neconforme vor fi depistate si corectate in timp util.


Este recomandat ca dosarul preturilor de transfer sa fie intocmit de catre o persoana care are experienta in acest domeniu, intrucat aceasta trebuie sa aiba acces la bazele de date internationale si specializate de preturi de transfer.

O solutie potrivita pentru pregatirea marilor contribuabili este efectuarea unui control managerial de catre o echipa externa companiei, cu experienta in domeniul preturilor de transfer.


Pentru detalii despre serviciul de control managerial sau informatii suplimentare, contactati-ne aici.


13 views0 comments

Commenti


bottom of page