top of page

SINTEZA CELOR MAI SEMNIFICATIVE MODIFICĂRI FISCALE PENTRU 2023


Începând cu ianuarie 2023 există o serie de modificări fiscale valabile pentru mai multe categorii de persoane juridice și fizice. Iată-le pe cele mai semnificative dintre acestea:


I. Microintreprinderi

 1. Modificarea definiției microintreprinderii

Se introduc noi condiții cumulative care trebuie îndeplinite pentru ca o persoană juridică să poată fi încadrată ca plătitor de impozit pe veniturile microintreprinderilor:

– în anul fiscal precedent a realizat venituri ce nu depășesc echivalentul în lei a 500.000 euro;

– a realizat venituri, altele decât cele din consultanță și/sau management (cu excepția consultanței fiscale), în proporție de peste 80% din veniturile totale;

– are cel puțin un salariat cu normă întreagă sau contract de mandat (cu excepția situației prevăzute la art. 48 alin. 3);

– acționarii/asociații să nu dețină mai mult de 25% din titlurile de participare la mai mult de trei persoane juridice române care se încadrează la sistemul de impunere pe veniturile microintreprinderilor.

Astfel, societățile care nu îndeplinesc aceste condiții cumulative vor trece la impozitul pe profit de 16%.

Persoanele juridice care NU intră sub incidență impozitului pe veniturile microintreprinderilor

– activități în domeniul bancar;

– activități în domeniile asigurarilor și reasigurarilor sau intermediere în aceste domenii;

– activități în domeniul jocurilor de noroc;

– activități de explorare, dezvoltare, exploatare a zăcămintelor de petrol și gaze naturale.

 1. Din ianuarie 2023, regimul microintreprinderilor devine opțional.

Persoanele juridice române pot opta să aplice impozitul pe veniturile microintreprinderilor începând cu anul fiscal următor celui în care îndeplinesc condițiile de microintreprindere și dacă nu au mai fost plătitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor ulterior datei de 1 ianuarie 2023.

Persoanele juridice care optează pentru aplicarea regimului microintreprinderilor începând cu 1 ianuarie 2023, pot aplica o singură dată, ieșirea din regim fiind definitivă.

3. Cota unica de impozitare pe veniturile microintreprinderilor este de 1% (a fost eliminată cota de 3%), indiferent de numărul de salariați, cu condiția să aibă contract cu norma întreagă cel puțin un angajat sau toți angajații să însumeze norma întreagă.

4. Impozitul pe veniturile microintreprinderilor – noul plafon al cifrei de afaceri 500.000 de euro (în loc de 1.000.000 de euro) intra în vigoare începând cu veniturile aferente anului 2023.

Astfel, chiar dacă o societate plătitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor a obținut o cifră de afaceri între 500.000 și 1.000.000 de euro la data de 31 decembrie 2022, aceasta nu va trece la impozit pe profit începând cu 1 ianuarie 2023.

 1. Persoana juridică româna nou-înființată care optează să plătească impozit pe veniturile microintreprinderilor trebuie să îndeplinească condiția privind salariatul în termen de 30 de zile inclusiv de la data înregistrării persoanei juridice respective.

 1. Societățile din HORECA care au unul dintre următoarele coduri CAEN: 5510, 5520, 5530, 5590, 5610, 5621, 5629, 5630 sunt exceptate de la încadrarea în plafonul de 500.000 euro.

II. Impozitul pe profit

 1. Impozitul pe dividende – Incepand cu 1 ianuarie 2023, se majorează cota de impozitare de la 5% la 8% a dividendelor distribuite/plătite între persoane juridice romane, precum și pentru cele distribuite/plătite nerezidenților.

 1. NU vor mai fi scutite de impozit dividendele distribuite și plătite fondurilor de pensii administrate privat și/sau fondurilor de pensii facultative.

 1. Extinderea facilității privind scutirea de impozit a profitului investit și pentru investițiile în active utilizate în activitatea de producție și procesare precum și în activele reprezentând retehnologizare.

 1. Activitățile de cercetare-dezvoltare eligibile pentru acordarea deducerii suplimentare la determinarea rezultatului fiscal trebuie să fie din categoriile activităților de cercetare aplicativă și/sau de dezvoltare experimentală (în loc de tehnologică), relevante pentru activitatea desfașurată de către contribuabili.

III. Salarizare

 1. Majorarea salariului minim brut pe țară la 3.000 lei (H 1447/09.12.2022) pentru un program normal de lucru în medie de 165,333 ore pe luna. Din cei 3.000 de lei, 200 de lei sunt neimpozabili pentru perioada 1 ianuarie 2023- 31 decembrie 2023, cu câteva condiții.

 1. În domeniul construcțiilor salariul de baza minim brut pe țară garantat în plata va fi de minimum 4.000 lei lunar pentru perioada 1 ianuarie 2023 – 31 decembrie 2028, fără a include indemnizaiile, sporurile și alte adaosuri.

 1. Cuantumul ajutorului de deces va avea următoarele valori:

– asiguratului sau pensionarului – 6.789 lei;

– unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului – 3.395 lei.

 1. Statele de salarii se vor arhiva pe timp de 5 ani cu îndeplinirea anumitor condiții.


 1. Extinderea perioadei de concediu pentru creșterea copilului în cazul părintelui care nu a solicitat acest drept, de la o lună la cel puțin 2 luni din perioada totală a concediului, în cazul în care ambii părinți îndeplinesc condițiile legale.

 1. S-a introdus obligația angajaților de a anunța angajatorul, cu cel puțin 10 zile înainte de finalizarea concediului de maternitate (cele 126 de zile de concediu prenatal și postnatal) sau înainte de data estimată de începere a concediului pentru creșterea copilului în funcție de caz, de intenția de a-și exercita acest drept, prin depunerea unei cereri în format electronic sau pe suport de hârtie.

 1. Salariatul va avea dreptul de a absenta de la locul de munca în situații neprevăzute, determinate de o situație de urgență familială cauzată de boală sau de accident, care fac indispensabilă prezența imediata a salariatului, cu condiția informării prealabile a angajatorului și cu recuperarea perioadei absentate până la acoperirea integrală a duratei normale a programului de lucru a salariatului – maxim 10 zile lucrătoare /an.

 1. Introducerea concediului de îngrijitor. Angajatorul are obligația acordării concediului de îngrijitor salariatului în vederea oferirii de către acesta de îngrijire sau sprijin personal unei rude/unei persoane care locuiește în aceeași gospodărie cu salariatul și care are nevoie de îngrijire sau sprijin ca urmare a unei probleme medicale grave, cu o durata de 5 zile lucrătoare într-un an calendaristic, la solicitarea scrisă a salariatului.

IV. TVA

 1. Din ianuarie 2023, băuturile alcoolice și băuturile nealcoolice (cele care se încadrează la codurile NC 2202 10 00 și 2202 99) se exclud de la cota de TVA de 9%.

 1. Aplicarea cotei de 9% TVA (in loc de 5%) pentru cazarea în sectorul hotelier și serviciile restaurant & catering.

 1. Se taxează cu o cota de 9% – îngrășămintele chimice și pesticidele chimice utilizate în agricultură (reglementate prin ordin comun MF/MADR).

 1. Cota de TVA de 5% pentru lemnele de foc, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare, care se încadrează la codurile NC 4401 11 00 si 4401 12 00, livrate persoanelor fizice și persoanelor juridice se va aplica până la 31 decembrie 2029.

 1. Cota redusă de 5% pentru locuințele achiziționate de persoanele fizice în mod individual sau în comun cu altă persoană fizica în condițiile – o singură locuință a cărei valoare nu depășeste suma de 600.000 lei, exclusiv TVA.

V. PFA

 1. Reducerea plafonului pentru norma de venit de la 100.000 la 25.000 euro.

Această modificare fiscală se aplică începând cu veniturile aferente anului 2023. Pentru anul 2022 rămâne valabil plafonul de la 100.000 euro.

 1. Stabilirea CAS la PFA în funcție de 2 noi plafoane:

– dacă venitul PFA-ului va fi între 12 si 24 de salarii minime pe economie – baza de calcul a CAS nu poate fi mai mică de 12 salarii minime;

– dacă venitul PFA-ului va fi mai mare de 24 de salarii minime – se va plăti CAS la echivalentul a 24 de salarii minime pe economie.

 1. Stabilirea CASS la PFA în funcție de 3 noi plafoane:

– dacă venitul va fi sub 6 salarii minime PFA nu va fi obligată la plata CASS;

– dacă venitul va fi între 6 – 12 salarii minime se va datora obligatoriu CASS la echivalentul a 6 salarii minime;

– dacă venitul va fi cuprins între 12 – 24 de salarii minime se va datora obligatoriu CASS la echivalentul a 12 salarii minime;

– dacă veniturile depășesc 24 salarii minime, se va datora obligatoriu CASS la echivalentul a 24 salarii minime.

VI. Persoane fizice

 1. Impozitul pe dividende s-a majorat la 8%.

 1. Modificarea plafoanelor CASS – de 6, 12 si respectiv 24 salarii minime (vezi pct. 3/PFA).

 1. Valoarea punctului de pensie crește de la 1.586 lei la 1.785 lei.

 1. Indemnizația socială pentru pensionari crește de la 1000 lei la 1.125 lei

 1. Indemnizația pentru însoțitor în cazul pensionarilor de invaliditate încadrați în gradul I de invaliditate crește de la 1269 lei la 1.428 lei.

 1. Contractele de asigurare socială încheiate în baza Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice – nivelul minim al venitului lunar asigurat este de 3.000 lei (salariul de bază minim brut pe țară pentru anul 2023). Cuantumul contribuției de asigurări sociale pentru venitul minim lunar asigurat este de 750 lei.

 1. Contractele de asigurare socială încheiate în baza OUG nr. 163/2020 privind asigurarea retroactivă în sistemul public de pensii – venitul minim lunar asigurat este de 3.000 lei. Cuantumul contribuției de asigurări sociale pentru venitul minim lunar asigurat este de 750 lei.

 1. Transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal – eliminarea plafonului neimpozabil de 450.000 lei si modificarea cotei de impozit:

– 3% pentru proprietatile detinute o perioadaa de pana la 3 ani inclusiv;

– 1% pentru imobilele detinute o perioadaa mai mare de 3 ani.

 1. Din 2023, se acorda urmatoarele indemnizatii:

– invalizi de razboi:

1.950 de lei lunar – cei incadrati in gradul I de invaliditate;

1.300 de lei lunar – cei incadrati in gradul II de invaliditate;

1.170 de lei lunar – cei incadrati in gradul III de invaliditate;

– veterani de razboi: 780 de lei lunar;

– vaduvelor de razboi care nu s-au recasatorit: 780 de lei lunar.

VII. Alte modificari fiscale

 1. Sisteme moderne de plata

Persoanele juridice care desfasoara activitati de comert (sunt definite de OG nr. 99/2000) si de prestari de servicii si care realizeaza in cursul unui an incasari in numerar cu o valoare mai mare de 50.000 lei, au obligatia sa accepte ca mijloc de plata cardurile de debit, de credit sau preplatite, prin intermediul unui terminal POS si/sau al altor solutii moderne de acceptare (aplicatii ce faciliteaza acceptarea platilor electronice).

2. Dotarea automatelor comerciale cu aparate de marcat electronice: o noua data limita – 31 decembrie 2023.

3. Obligatia evidentierii pe bonul fiscal a bacsisului

Din 2023, operatorii economici care desfasoara activitati corespunzatoare codurilor CAEN 5610 – Restaurante si 5630 – Baruri si alte activitati de servire a bauturilor au obligatia evidentierii pe bonul fiscal a bacsisului incasat de la clienti, indiferent de modalitatea de incasare a acestuia.

Acestia au obligația de a înmana clientului o notă de plata in prealabil emiterii bonului fiscal, in care sunt prevazute rubrici destinate alegerii de catre client a nivelului bacsisului oferit – intre 0% si 15% din valoarea consumatiei.

4. Noile praguri valorice Intrastat pentru anul 2023:

– 1.000.000 lei pentru expedieri de bunuri și pentru introduceri de bunuri.

5. Punctul de amendă circulație in 2023 – 145 lei.9 views0 comments

Comentarios


bottom of page