top of page

Ce trebuie să știi despre controlul ANAF

4 oct. 2022

Inspecțiile fiscale ANAF in 2022

In ultima perioada organele fiscale au demarat o serie de controale fiscale la nivel national in foarte multe domenii. Din acest an, ANAF a exprimat clar planurile pe care le are in raport cu verificarile cetatenilor si companiilor.

In 2022 s-au intensificat controalele asupra persoanelor juridice, dar si asupra persoanelor fizice. Asadar, chiar daca nu ai o firma, tot poti ajunge sub vizorul inspectorilor fiscali. Specialistii au mentionat ca vor verifica inclusiv veniturile realizate de influenceri si veniturile obtinute de persoanele fizice care inchiriaza imobile in regim hotelier.

De asemenea, referitor la veniturile obtinute prin intermediul platformelor sociale, inspectorii fiscali reamintesc ca exista obligatii fiscale fata de stat.

Principalele deficiente constatate in urma actiunilor de control in 2022 (semestrul I)

Conform unui document informativ publicat pe site-ul institutiei, exista o serie de deficiente constatate de ANAF in semestrul I 2022.

Deficientele constatate in ceea ce priveste descoperirea si combaterea evaziunii fiscale:

▪ contribuabili care au evidentiat, in actele contabile sau in alte documente legale, cheltuieli care nu au avut la baza operatiuni reale sau au evidentiat alte operatiuni fictive in scopul sustragerii de la plata obligatiilor fiscale;

▪ contribuabili care nu au evidentiat in totalitate sau partial, in actele contabile ori alte documente legale, operatiunile comerciale efectuate sau veniturile realizate in scopul sustragerii de la plata obligatiilor fiscale;

▪ cazuri in care au fost inregistrate livrari fictive (facturi emise) catre societati care nu recunosc achizitia ori au fost emise bonuri fiscale pentru livrari nereale;

▪ cazuri in care societati inregistrate in scopuri de TVA emit facturi in baza carora alte societati (aparent clienti) isi deduc TVA, dar fara ca emitentul sa isi indeplineasca obligatiile declarative sau de plata.

Fapte pentru care au fost aplicate principalele sanctiuni contraventionale:

▪ nedotarea cu aparate de marcat electronice fiscale cu jurnal electronic;

▪ neconectarea aparatelor de marcat electronice fiscale la sistemul informatic al ANAF;

▪ neutilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale potrivit reglementarilor legale, respectiv neemiterea de bonuri fiscale pentru toate bunurile livrate sau serviciile prestate;

▪ neintocmirea de documente justificative pentru sumele introduse/extrase din unitatile de vanzare;

▪ nerespectarea reglementarilor cu privire la intocmirea si utilizarea documentelor justificative si contabile pentru operatiunile efectuate, inregistrarea in contabilitate, pastrarea si arhivarea acestora, precum si reconstituirea documentelor distruse;

▪ incasari/plati fragmentate in numerar de la/catre beneficiari pentru facturile a caror valoare este mai mare de 5.000 lei si, respectiv, de 10.000 lei;

▪ achizitionarea produselor accizabile de la persoane care desfasoara activitati de distributie si comercializare angro a bauturilor alcoolice si tutunului prelucrat fara a detine atestat de comercializare emis de autoritatea competenta;

▪ detinerea in afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul Romaniei a produselor accizabile supuse marcarii, fara a fi marcate sau marcate necorespunzator ori cu marcaje false sub limitele prevazute de lege.

Deficientele constatate de Directia generala antifrauda fiscala privind stabilirea corecta a situatiei fiscale a contribuabililor/platitorilor:

▪ nedeclararea veniturilor obtinute din activitatile de comert electronic (e-commerce) de catre persoane fizice, fara respectarea prevederilor legale;

▪ disimularea unor venituri de natura salariala prin acordarea sistematica a tichetelor cadou catre angajati ai unor firme (partenere/afiliate) de distributie a marfurilor, in functie de vanzarile realizate de acestia;

▪ existenta unor diferente semnificative intre numerarul existent in casierie si soldul scriptic al contului 5311 „Casa in lei” si/sau 5314 „Casa in valuta”. In cele mai multe situatii s-a constatat ca sumele de bani au fost ridicate din casierie de persoane cu functii de decizie in societate care au dispus in interes personal de aceste sume, fara a evidentia operatiunea in contabilitate;

▪ identificarea de contribuabili (inregistrati in scopuri de TVA) care au declarat la organul fiscal competent achizitii de bunuri si servicii de la parteneri care in perioada fiscala respectiva erau declarati inactivi din punct de vedere fiscal. Achizitiile declarate au fost inregistrate in contabilitatea societatilor, acestea exercitandu-si in mod nelegal dreptul de deducere a TVA si a cheltuielilor, dupa caz;

▪ existenta unor contribuabili care au depasit plafonul special de scutire de TVA si care nu si-au indeplinit obligatiile legale privind inregistrarea in scopuri de TVA;

▪ identificarea de persoane fizice care figureaza cu incasari de la entitati externe care administreaza site-uri web de tipul motoarelor de cautare sau retelelor de socializare. Urmare a analizarii au rezultat venituri nedeclarate.

Controalele efectuate de Directia generala control venituri persoane fizice au evidentiat urmatoarele categorii de deficiente:

▪ modul de completare a situatiilor financiare depuse de persoanele juridice/persoanele juridice in cadrul carora persoanele fizice detin calitatea de asociat/actionar;

▪ modul de organizare si conducere a evidentei contabile la persoanele juridice detinute sau administrate de catre persoanele fizice verificate, cu privire la raporturile economice/juridice derulate intre acestea; de exemplu – inregistrarea imprumuturilor acordate de catre actionari/asociati in contul 462 – Creditori diversi si nu in contul 4551– Actionari/asociati –conturi curente;

▪ modul de completare a declaratiei de patrimoniu si de venituri (prin necompletarea sau completarea eronata a rubricilor prevazute), pe care persoana fizica verificata are obligaaia sa o depuna in termen de 60 de zile de la comunicarea avizului de verificare;

▪ interpretarea prevederilor legale referitoare la sarcina probei in dovedirea situatiei de fapt fiscale referitoare la sursele neimpozabile invocate pentru utilizarea de fonduri. Sarcina probei in dovedirea situatiei de fapt fiscale revine contribuabilului, pe baza existentei documentelor justificative si a altor acte doveditoare, acesta fiind nevoit sa detina documentele justificative necesare si sa probeze imprejurarile, la care face trimitere prin propriile sustineri.

Codul de procedura fiscala

Prevederi importante pentru contribuabil ale codului de procedura fiscala.

Avizul de inspectie fiscala

Inaintea desfasurarii inspectiei fiscale, organul de inspectie fiscala are obligatia sa instiinteze, in scris, contribuabilul/platitorul in legatura cu actiunea care urmeaza sa se desfasoare, prin transmiterea unui aviz de inspectie fiscala. Avizul de inspectie fiscala se comunica contribuabilului inainte de inceperea inspectiei fiscale:

– cu 30 de zile pentru marii contribuabili;

– cu 15 zile pentru ceilalti contribuabili/platitori.

Avizul de inspectie fiscala se comunica la inceperea inspectiei fiscale si in cazul in care, ca urmare a unui control inopinat, se impune inceperea imediata a inspectiei fiscale;

Obligatia de colaborare a contribuabilului/platitorului

La inceperea inspectiei fiscale, contribuabilul/platitorul trebuie informat ca poate numi persoane care sa dea informatii. Daca informatiile furnizate de contribuabil/platitor sau de catre persoana numita de acesta sunt insuficiente, atunci organul de inspectie fiscala se poate adresa si altor persoane pentru obtinerea de informatii necesare realizarii inspectiei fiscale.

Pe toata durata exercitarii inspectiei fiscale contribuabilul/platitorul are dreptul de a beneficia de asistenta de specialitate sau juridica.

Inspectia fiscala se desfasoara, de regula, in spatiile de lucru ale contribuabilului. Acesta trebuie sa puna la dispozitie un spatiu adecvat, precum si logistica necesara desfasurarii inspectiei fiscale. Daca nu exista sau nu poate fi pus la dispozitie un spatiu de lucru adecvat pentru derularea inspectiei fiscale, atunci activitatea de inspectie se poate desfasura la sediul organului fiscal sau in orice alt loc stabilit de comun acord cu contribuabilul.

Dreptul contribuabilului de a fi informat

Contribuabilul trebuie informat pe parcursul desfasurarii inspectiei fiscale despre aspectele constatate in cadrul actiunii de inspectie fiscala, iar la incheierea acesteia, despre constatarile si consecintele lor fiscale. Organul de inspectie fiscal trebuie sa comunice contribuabilului proiectul de raport de inspectie fiscala, in format electronic sau pe suport hartie, acordandu-i acestuia posibilitatea de a-si exprima punctul de vedere.

Contribuabilul are dreptul sa isi prezinte in scris punctul de vedere cu privire la constatarile organului de inspectie fiscala, in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data incheierii inspectiei fiscale. In cazul marilor contribuabili termenul de prezentare a punctului de vedere este de cel mult 7 zile lucratoare. Termenul poate fi prelungit pentru motive justificate cu acordul conducatorului organului de inspectie fiscala.

Raportul de inspectie fiscala

Rezultatul inspectiei fiscale se consemneaza in scris intr-un raport de inspectie fiscala, in care se prezinta constatarile organului de inspectie fiscala din punctul de vedere faptic si legal si consecintele lor fiscale, cu exceptia cazurilor in care se fac constatari in legatura cu savarsirea unor fapte prevazute de legea penala in legatura cu mijloacele de proba privind stabilirea bazei de impozitare care fac obiectul inspectiei fiscale.

Raportul de inspectie fiscala se intocmeste la finalizarea inspectiei fiscale si cuprinde constatarile in legatura cu toate perioadele si toate obligatiile fiscale inscrise in Avizul de inspectie fiscala, precum si in legatura cu alte obligatii prevazute de legislatia fiscala si contabila ce au făcut obiectul verificarii. In cazul in care contribuabilul si-a exercitat dreptul, raportul de inspectie fiscala cuprinde si opinia organului de inspectie fiscala, motivata in drept si in fapt, cu privire la punctul de vedere exprimat de contribuabil.

Pentru fiecare perioada si obligatie fiscala ce au facut obiectul constatarilor, raportul de inspectie fiscala sta la baza emiterii:

  • deciziei de impunere, pentru diferente in plus sau in minus de obligatii fiscale principale aferente diferentelor de baze de impozitare;

  • deciziei de nemodificare a bazelor de impozitare, daca nu se constata diferente ale bazelor de impozitare, respectiv de obligatii fiscale principale;

  • deciziei de modificare a bazelor de impozitare daca se constata diferente ale bazelor de impozitare, dar fara stabilirea de diferente de obligatii fiscale principale.

Deciziile prevazute se emit in termen de cel mult 25 de zile lucratoare de la data incheierii inspectiei fiscale.

Întreg articolul: https://www.cv-expertcontabil.ro/ce-trebuie-sa-stii-despre-controlul-anaf/

bottom of page